Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

20. března 2020
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 470 709 3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 349 333 470
  2.1 Pohledávky za MMF 79 988 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 269 346 470
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 124 375 101 571
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 879 −850
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 879 −850
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 726 120 108 434
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 470 −693
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 724 646 109 131
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 4 −3
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 627 −8 443
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 899 632 19 808
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 697 393 17 382
  7.2 Ostatní cenné papíry 202 239 2 427
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 330 0
9 Ostatní aktiva 282 261 2 034
Aktiva celkem 4 927 267 223 028
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 304 774 18 811
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 913 354 29 704
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 712 928 113 384
  2.2 Vkladová facilita 200 425 −83 681
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 8 282 188
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 462 790 65 255
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 329 404 57 979
  5.2 Ostatní závazky 133 386 7 276
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 308 830 113 317
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 7 174 −697
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 965 201
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 965 201
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 57 371 0
10 Ostatní závazky 284 212 −4 073
11 Účty přecenění 466 635 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 879 322
Pasiva celkem 4 927 267 223 028
24 March 2020
Commentary