Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

7 februarie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 470 747 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 347 196 1 169
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 471 −38
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 266 725 1 207
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 878 1 029
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 15 922 594
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 15 922 594
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 616 972 −760
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 842 −760
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 616 131 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 835 −4 282
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 859 757 −808
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 655 269 3 078
  7.2 Alte titluri de valoare 204 488 −3 886
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 330 −50
9 Alte active 278 264 643
Total active 4 668 900 −2 465
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 274 523 654
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 925 619 25 237
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 690 575 50 195
  2.2 Facilitatea de depozit 235 043 −24 958
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 638 −355
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 345 052 −27 748
  5.1 Administrație publică 218 432 −26 197
  5.2 Alte pasive 126 620 −1 550
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 187 513 −1 903
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 9 617 1 724
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 740 −270
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 740 −270
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 371 0
10 Alte pasive 282 176 217
11 Conturi de reevaluare 466 634 0
12 Capital și rezerve 107 019 −22
Total pasive 4 668 900 −2 465