Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

7 ta' Frar 2020
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 470,747 1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 347,196 1,169
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 80,471 −38
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 266,725 1,207
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 20,878 1,029
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 15,922 594
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 15,922 594
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 616,972 −760
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 842 −760
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 616,131 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 0 0
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 35,835 −4,282
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,859,757 −808
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,655,269 3,078
  7.2 Titoli oħra 204,488 −3,886
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,330 −50
9 Assi oħra 278,264 643
Attiv totali 4,668,900 −2,465
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,274,523 654
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,925,619 25,237
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,690,575 50,195
  2.2 Faċilità tad-depożitu 235,043 −24,958
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 6,638 −355
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 345,052 −27,748
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 218,432 −26,197
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 126,620 −1,550
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 187,513 −1,903
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 9,617 1,724
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 6,740 −270
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 6,740 −270
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 57,371 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 282,176 217
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 466,634 0
12 Kapital u riżervi 107,019 −22
Passiv totali 4,668,900 −2,465