Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2020. február 7.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 470 747 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 347 196 1 169
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 471 −38
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 266 725 1 207
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 20 878 1 029
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 15 922 594
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 15 922 594
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 616 972 −760
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 842 −760
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 616 131 0
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 35 835 −4 282
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 859 757 −808
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 655 269 3 078
  7.2 Egyéb értékpapír 204 488 −3 886
8 Euróban denominált államadósság 23 330 −50
9 Egyéb eszközök 278 264 643
Eszközök összesen 4 668 900 −2 465
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 274 523 654
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 925 619 25 237
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 690 575 50 195
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 235 043 −24 958
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 6 638 −355
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 345 052 −27 748
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 218 432 −26 197
  5.2 Egyéb kötelezettségek 126 620 −1 550
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 187 513 −1 903
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 9 617 1 724
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 6 740 −270
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 6 740 −270
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 371 0
10 Egyéb források 282 176 217
11 Átértékelési számlák 466 634 0
12 Saját tőke 107 019 −22
Források összesen 4 668 900 −2 465