Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

7. veljače 2020.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 470 747 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 347 196 1 169
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 471 −38
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 266 725 1 207
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 878 1 029
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 15 922 594
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 15 922 594
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 616 972 −760
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 842 −760
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 616 131 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 835 −4 282
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 859 757 −808
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 655 269 3 078
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 204 488 −3 886
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 330 −50
9 Ostala imovina 278 264 643
Ukupno imovina 4 668 900 −2 465
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 274 523 654
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 925 619 25 237
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 690 575 50 195
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 235 043 −24 958
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 638 −355
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 345 052 −27 748
  5.1 Opća država 218 432 −26 197
  5.2 Ostale obveze 126 620 −1 550
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 187 513 −1 903
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 9 617 1 724
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 740 −270
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 740 −270
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 371 0
10 Ostale obveze 282 176 217
11 Računi revalorizacije 466 634 0
12 Kapital i pričuve 107 019 −22
Ukupno obveze 4 668 900 −2 465