Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

7.2.2020
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 470 747 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 347 196 1 169
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 471 −38
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 266 725 1 207
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 878 1 029
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 922 594
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 922 594
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 616 972 −760
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 842 −760
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 616 131 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 835 −4 282
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 859 757 −808
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 655 269 3 078
  7.2 Muut arvopaperit 204 488 −3 886
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 330 −50
9 Muut saamiset 278 264 643
Vastaavaa yhteensä 4 668 900 −2 465
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 274 523 654
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 925 619 25 237
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 690 575 50 195
  2.2 Talletusmahdollisuus 235 043 −24 958
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 638 −355
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 345 052 −27 748
  5.1 Julkisyhteisöt 218 432 −26 197
  5.2 Muut 126 620 −1 550
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 187 513 −1 903
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 617 1 724
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 740 −270
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 740 −270
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 371 0
10 Muut velat 282 176 217
11 Arvonmuutostilit 466 634 0
12 Pääoma ja rahastot 107 019 −22
Vastattavaa yhteensä 4 668 900 −2 465