Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

7. veebruar 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 470 747 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 347 196 1 169
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 471 −38
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 266 725 1 207
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 878 1 029
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 15 922 594
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 922 594
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 616 972 −760
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 842 −760
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 616 131 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 835 −4 282
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 859 757 −808
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 655 269 3 078
  7.2 Muud väärtpaberid 204 488 −3 886
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 330 −50
9 Muud varad 278 264 643
Varad kokku 4 668 900 −2 465
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 274 523 654
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 925 619 25 237
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 690 575 50 195
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 235 043 −24 958
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 638 −355
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 345 052 −27 748
  5.1 Valitsussektor 218 432 −26 197
  5.2 Muud kohustused 126 620 −1 550
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 187 513 −1 903
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 617 1 724
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 740 −270
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 740 −270
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 371 0
10 Muud kohustused 282 176 217
11 Ümberhindluskontod 466 634 0
12 Kapital ja reservid 107 019 −22
Kohustused kokku 4 668 900 −2 465