Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

1 noiembrie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 474 066 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 356 284 552
  2.1 Creanțe asupra FMI 82 357 −3
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 273 926 555
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 19 257 −894
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 440 −570
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 440 −570
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 665 812 940
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 2 236 1 166
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 663 559 −198
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 18 −28
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 33 856 1 924
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 817 090 −3 282
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 601 954 −2 726
  7.2 Alte titluri de valoare 215 136 −556
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 434 0
9 Alte active 270 018 −3 288
Total active 4 676 258 −4 617
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 258 624 5 351
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 900 384 54 208
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 662 497 268 859
  2.2 Facilitatea de depozit 237 887 −214 652
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 5 410 293
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 372 205 −60 785
  5.1 Administrație publică 224 363 −70 411
  5.2 Alte pasive 147 842 9 627
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 206 927 −1 971
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 8 693 247
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 8 887 −727
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 8 887 −727
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 58 147 0
10 Alte pasive 271 508 −1 232
11 Conturi de reevaluare 478 272 0
12 Capital și rezerve 107 200 0
Total pasive 4 676 258 −4 617