Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

1 ta' Novembru 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 474,066 1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 356,284 552
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 82,357 −3
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 273,926 555
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 19,257 −894
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 16,440 −570
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 16,440 −570
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 665,812 940
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 2,236 1,166
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 663,559 −198
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 18 −28
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 33,856 1,924
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,817,090 −3,282
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,601,954 −2,726
  7.2 Titoli oħra 215,136 −556
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,434 0
9 Assi oħra 270,018 −3,288
Attiv totali 4,676,258 −4,617
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,258,624 5,351
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,900,384 54,208
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,662,497 268,859
  2.2 Faċilità tad-depożitu 237,887 −214,652
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 5,410 293
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 372,205 −60,785
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 224,363 −70,411
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 147,842 9,627
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 206,927 −1,971
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 8,693 247
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 8,887 −727
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 8,887 −727
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 58,147 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 271,508 −1,232
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 478,272 0
12 Kapital u riżervi 107,200 0
Passiv totali 4,676,258 −4,617