Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2019. november 1.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 474 066 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 356 284 552
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 82 357 −3
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 273 926 555
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 19 257 −894
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 440 −570
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 440 −570
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 665 812 940
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 2 236 1 166
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 663 559 −198
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 18 −28
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 33 856 1 924
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 817 090 −3 282
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 601 954 −2 726
  7.2 Egyéb értékpapír 215 136 −556
8 Euróban denominált államadósság 23 434 0
9 Egyéb eszközök 270 018 −3 288
Eszközök összesen 4 676 258 −4 617
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 258 624 5 351
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 900 384 54 208
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 662 497 268 859
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 237 887 −214 652
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 5 410 293
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 372 205 −60 785
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 224 363 −70 411
  5.2 Egyéb kötelezettségek 147 842 9 627
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 206 927 −1 971
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 693 247
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 887 −727
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 8 887 −727
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 147 0
10 Egyéb források 271 508 −1 232
11 Átértékelési számlák 478 272 0
12 Saját tőke 107 200 0
Források összesen 4 676 258 −4 617