Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

1. studenog 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 474 066 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 356 284 552
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 82 357 −3
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 273 926 555
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 19 257 −894
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 440 −570
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 440 −570
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 665 812 940
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 2 236 1 166
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 663 559 −198
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 18 −28
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 33 856 1 924
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 817 090 −3 282
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 601 954 −2 726
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 215 136 −556
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 434 0
9 Ostala imovina 270 018 −3 288
Ukupno imovina 4 676 258 −4 617
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 258 624 5 351
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 900 384 54 208
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 662 497 268 859
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 237 887 −214 652
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 5 410 293
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 372 205 −60 785
  5.1 Opća država 224 363 −70 411
  5.2 Ostale obveze 147 842 9 627
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 206 927 −1 971
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 693 247
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 8 887 −727
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 8 887 −727
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 147 0
10 Ostale obveze 271 508 −1 232
11 Računi revalorizacije 478 272 0
12 Kapital i pričuve 107 200 0
Ukupno obveze 4 676 258 −4 617