Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

1.11.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 474 066 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 356 284 552
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 82 357 −3
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 273 926 555
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 19 257 −894
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 440 −570
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 440 −570
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 665 812 940
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 2 236 1 166
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 663 559 −198
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 18 −28
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 856 1 924
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 817 090 −3 282
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 601 954 −2 726
  7.2 Muut arvopaperit 215 136 −556
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 434 0
9 Muut saamiset 270 018 −3 288
Vastaavaa yhteensä 4 676 258 −4 617
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 258 624 5 351
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 900 384 54 208
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 662 497 268 859
  2.2 Talletusmahdollisuus 237 887 −214 652
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 410 293
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 372 205 −60 785
  5.1 Julkisyhteisöt 224 363 −70 411
  5.2 Muut 147 842 9 627
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 206 927 −1 971
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 8 693 247
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 887 −727
  8.1 Talletukset ja muut velat 8 887 −727
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 58 147 0
10 Muut velat 271 508 −1 232
11 Arvonmuutostilit 478 272 0
12 Pääoma ja rahastot 107 200 0
Vastattavaa yhteensä 4 676 258 −4 617