Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

1. november 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 474 066 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 356 284 552
  2.1 Nõuded IMFi vastu 82 357 −3
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 273 926 555
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 19 257 −894
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 440 −570
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 440 −570
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 665 812 940
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 2 236 1 166
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 663 559 −198
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 18 −28
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 856 1 924
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 817 090 −3 282
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 601 954 −2 726
  7.2 Muud väärtpaberid 215 136 −556
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 434 0
9 Muud varad 270 018 −3 288
Varad kokku 4 676 258 −4 617
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 258 624 5 351
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 900 384 54 208
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 662 497 268 859
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 237 887 −214 652
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 410 293
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 372 205 −60 785
  5.1 Valitsussektor 224 363 −70 411
  5.2 Muud kohustused 147 842 9 627
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 206 927 −1 971
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 8 693 247
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 887 −727
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 887 −727
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 58 147 0
10 Muud kohustused 271 508 −1 232
11 Ümberhindluskontod 478 272 0
12 Kapital ja reservid 107 200 0
Kohustused kokku 4 676 258 −4 617