Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

6. september 2019
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 431.862 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 346.495 −1.405
  2.1 Terjatve do MDS 80.587 −59
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 265.908 −1.346
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.040 −469
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 25.270 2.812
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 25.270 2.812
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 694.672 −982
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.347 −1.001
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 692.306 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 19 19
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 35.742 596
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.832.957 −2.577
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.612.631 −1.609
  7.2 Drugi vrednostni papirji 220.325 −968
8 Javni dolg v eurih 23.398 0
9 Druga sredstva 272.202 −53
Skupaj sredstva 4.681.637 −2.077
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.251.640 886
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.916.862 43.712
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.335.618 17.219
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 581.229 26.494
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 15 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 6.036 139
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 376.128 −39.139
  5.1 Sektor država 238.323 −39.792
  5.2 Druge obveznosti 137.805 653
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 250.542 −10.399
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.164 −64
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 10.864 −485
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 10.864 −485
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 56.798 0
10 Druge obveznosti 269.674 3.274
11 Računi prevrednotenja 425.728 0
12 Kapital in rezerve 107.200 1
Skupaj obveznosti 4.681.637 −2.077