Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

6 septembrie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 431 862 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 346 495 −1 405
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 587 −59
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 265 908 −1 346
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 19 040 −469
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 25 270 2 812
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 25 270 2 812
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 694 672 −982
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 2 347 −1 001
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 692 306 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 19 19
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 742 596
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 832 957 −2 577
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 612 631 −1 609
  7.2 Alte titluri de valoare 220 325 −968
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 398 0
9 Alte active 272 202 −53
Total active 4 681 637 −2 077
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 251 640 886
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 916 862 43 712
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 335 618 17 219
  2.2 Facilitatea de depozit 581 229 26 494
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 15 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 036 139
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 376 128 −39 139
  5.1 Administrație publică 238 323 −39 792
  5.2 Alte pasive 137 805 653
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 250 542 −10 399
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 164 −64
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 10 864 −485
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 10 864 −485
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 798 0
10 Alte pasive 269 674 3 274
11 Conturi de reevaluare 425 728 0
12 Capital și rezerve 107 200 1
Total pasive 4 681 637 −2 077