Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 09 06
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 431 862 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 346 495 −1 405
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 587 −59
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 265 908 −1 346
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 040 −469
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 25 270 2 812
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 25 270 2 812
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 694 672 −982
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 2 347 −1 001
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 692 306 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 19 19
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 35 742 596
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 832 957 −2 577
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 612 631 −1 609
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 220 325 −968
8 Valdžios skola eurais 23 398 0
9 Kitas turtas 272 202 −53
Visas turtas 4 681 637 −2 077
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 251 640 886
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 916 862 43 712
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 335 618 17 219
  2.2 Indėlių galimybė 581 229 26 494
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 15 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 6 036 139
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 376 128 −39 139
  5.1 Valdžiai 238 323 −39 792
  5.2 Kiti įsipareigojimai 137 805 653
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 250 542 −10 399
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 164 −64
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 864 −485
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 10 864 −485
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 798 0
10 Kiti įsipareigojimai 269 674 3 274
11 Perkainojimo sąskaitos 425 728 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 200 1
Visi įsipareigojimai 4 681 637 −2 077