Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2019. szeptember 6.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 431 862 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 346 495 −1 405
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 587 −59
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 265 908 −1 346
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 19 040 −469
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 25 270 2 812
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 25 270 2 812
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 694 672 −982
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 2 347 −1 001
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 692 306 0
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 19 19
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 35 742 596
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 832 957 −2 577
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 612 631 −1 609
  7.2 Egyéb értékpapír 220 325 −968
8 Euróban denominált államadósság 23 398 0
9 Egyéb eszközök 272 202 −53
Eszközök összesen 4 681 637 −2 077
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 251 640 886
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 916 862 43 712
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 335 618 17 219
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 581 229 26 494
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 15 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 6 036 139
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 376 128 −39 139
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 238 323 −39 792
  5.2 Egyéb kötelezettségek 137 805 653
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 250 542 −10 399
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 164 −64
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 864 −485
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 864 −485
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 798 0
10 Egyéb források 269 674 3 274
11 Átértékelési számlák 425 728 0
12 Saját tőke 107 200 1
Források összesen 4 681 637 −2 077