Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

6. rujna 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 431 862 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 346 495 −1 405
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 587 −59
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 265 908 −1 346
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 19 040 −469
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 25 270 2 812
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 25 270 2 812
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 694 672 −982
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 2 347 −1 001
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 692 306 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 19 19
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 742 596
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 832 957 −2 577
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 612 631 −1 609
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 220 325 −968
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 398 0
9 Ostala imovina 272 202 −53
Ukupno imovina 4 681 637 −2 077
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 251 640 886
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 916 862 43 712
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 335 618 17 219
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 581 229 26 494
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 15 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 036 139
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 376 128 −39 139
  5.1 Opća država 238 323 −39 792
  5.2 Ostale obveze 137 805 653
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 250 542 −10 399
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 164 −64
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 864 −485
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 864 −485
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 798 0
10 Ostale obveze 269 674 3 274
11 Računi revalorizacije 425 728 0
12 Kapital i pričuve 107 200 1
Ukupno obveze 4 681 637 −2 077