Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

6.9.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 431 862 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 346 495 −1 405
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 587 −59
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 265 908 −1 346
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 19 040 −469
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 25 270 2 812
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 25 270 2 812
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 694 672 −982
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 2 347 −1 001
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 692 306 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 19 19
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 742 596
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 832 957 −2 577
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 612 631 −1 609
  7.2 Muut arvopaperit 220 325 −968
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 398 0
9 Muut saamiset 272 202 −53
Vastaavaa yhteensä 4 681 637 −2 077
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 251 640 886
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 916 862 43 712
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 335 618 17 219
  2.2 Talletusmahdollisuus 581 229 26 494
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 15 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 036 139
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 376 128 −39 139
  5.1 Julkisyhteisöt 238 323 −39 792
  5.2 Muut 137 805 653
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 250 542 −10 399
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 164 −64
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 864 −485
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 864 −485
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 798 0
10 Muut velat 269 674 3 274
11 Arvonmuutostilit 425 728 0
12 Pääoma ja rahastot 107 200 1
Vastattavaa yhteensä 4 681 637 −2 077