Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

6. september 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 431 862 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 346 495 −1 405
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 587 −59
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 265 908 −1 346
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 19 040 −469
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 25 270 2 812
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 25 270 2 812
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 694 672 −982
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 2 347 −1 001
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 692 306 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 19 19
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 742 596
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 832 957 −2 577
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 612 631 −1 609
  7.2 Muud väärtpaberid 220 325 −968
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 398 0
9 Muud varad 272 202 −53
Varad kokku 4 681 637 −2 077
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 251 640 886
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 916 862 43 712
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 335 618 17 219
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 581 229 26 494
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 15 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 036 139
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 376 128 −39 139
  5.1 Valitsussektor 238 323 −39 792
  5.2 Muud kohustused 137 805 653
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 250 542 −10 399
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 164 −64
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 864 −485
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 864 −485
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 798 0
10 Muud kohustused 269 674 3 274
11 Ümberhindluskontod 425 728 0
12 Kapital ja reservid 107 200 1
Kohustused kokku 4 681 637 −2 077