SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

6. september 2019
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 431.862 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 346.495 −1.405
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.587 −59
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 265.908 −1.346
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 19.040 −469
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 25.270 2.812
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 25.270 2.812
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 694.672 −982
  5.1 Primære markedsoperationer 2.347 −1.001
  5.2 Langfristede markedsoperationer 692.306 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 19 19
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 35.742 596
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.832.957 −2.577
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.612.631 −1.609
  7.2 Andre værdipapirer 220.325 −968
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 23.398 0
9 Andre aktiver 272.202 −53
Aktiver i alt 4.681.637 −2.077
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.251.640 886
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.916.862 43.712
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.335.618 17.219
  2.2 Indlånsfacilitet 581.229 26.494
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 15 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.036 139
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 376.128 −39.139
  5.1 Offentlig forvaltning og service 238.323 −39.792
  5.2 Andre forpligtelser 137.805 653
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 250.542 −10.399
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.164 −64
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 10.864 −485
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 10.864 −485
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.798 0
10 Andre forpligtelser 269.674 3.274
11 Revalueringskonti 425.728 0
12 Kapital og reserver 107.200 1
Passiver i alt 4.681.637 −2.077