Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

6. září 2019
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 431 862 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 346 495 −1 405
  2.1 Pohledávky za MMF 80 587 −59
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 265 908 −1 346
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 19 040 −469
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 25 270 2 812
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 25 270 2 812
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 694 672 −982
  5.1 Hlavní refinanční operace 2 347 −1 001
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 692 306 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 19 19
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 35 742 596
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 832 957 −2 577
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 612 631 −1 609
  7.2 Ostatní cenné papíry 220 325 −968
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 23 398 0
9 Ostatní aktiva 272 202 −53
Aktiva celkem 4 681 637 −2 077
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 251 640 886
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 916 862 43 712
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 335 618 17 219
  2.2 Vkladová facilita 581 229 26 494
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 15 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 036 139
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 376 128 −39 139
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 238 323 −39 792
  5.2 Ostatní závazky 137 805 653
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 250 542 −10 399
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 164 −64
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 864 −485
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 10 864 −485
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 798 0
10 Ostatní závazky 269 674 3 274
11 Účty přecenění 425 728 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 107 200 1
Pasiva celkem 4 681 637 −2 077