Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

30 august 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 431 861 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 347 900 289
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 646 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 254 289
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 19 509 905
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 22 458 727
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 22 458 727
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 695 654 97
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 348 375
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 692 306 −261
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −16
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 146 −822
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 835 533 74
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 614 240 514
  7.2 Alte titluri de valoare 221 293 −440
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 398 0
9 Alte active 272 254 1 442
Total active 4 683 714 2 714
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 250 754 1 600
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 873 150 36 287
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 318 399 19 218
  2.2 Facilitatea de depozit 554 736 17 067
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 15 3
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 5 897 265
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 415 267 −35 592
  5.1 Administrație publică 278 115 −37 879
  5.2 Alte pasive 137 152 2 287
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 260 941 −685
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 228 549
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 350 −211
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 350 −211
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 798 0
10 Alte pasive 266 400 501
11 Conturi de reevaluare 425 728 0
12 Capital și rezerve 107 200 0
Total pasive 4 683 714 2 714