Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

30 ta' Awissu 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 431,861 1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 347,900 289
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 80,646 0
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 267,254 289
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 19,509 905
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 22,458 727
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 22,458 727
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 695,654 97
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 3,348 375
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 692,306 −261
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 0 −16
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 35,146 −822
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,835,533 74
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,614,240 514
  7.2 Titoli oħra 221,293 −440
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,398 0
9 Assi oħra 272,254 1,442
Attiv totali 4,683,714 2,714
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,250,754 1,600
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,873,150 36,287
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,318,399 19,218
  2.2 Faċilità tad-depożitu 554,736 17,067
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 15 3
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 5,897 265
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 415,267 −35,592
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 278,115 −37,879
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 137,152 2,287
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 260,941 −685
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,228 549
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 11,350 −211
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 11,350 −211
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,798 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 266,400 501
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 425,728 0
12 Kapital u riżervi 107,200 0
Passiv totali 4,683,714 2,714