Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2019. augusztus 30.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 431 861 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 347 900 289
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 646 0
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 267 254 289
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 19 509 905
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 22 458 727
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 22 458 727
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 695 654 97
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 3 348 375
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 692 306 −261
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −16
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 35 146 −822
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 835 533 74
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 614 240 514
  7.2 Egyéb értékpapír 221 293 −440
8 Euróban denominált államadósság 23 398 0
9 Egyéb eszközök 272 254 1 442
Eszközök összesen 4 683 714 2 714
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 250 754 1 600
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 873 150 36 287
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 318 399 19 218
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 554 736 17 067
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 15 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 5 897 265
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 415 267 −35 592
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 278 115 −37 879
  5.2 Egyéb kötelezettségek 137 152 2 287
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 260 941 −685
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 228 549
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 350 −211
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 11 350 −211
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 798 0
10 Egyéb források 266 400 501
11 Átértékelési számlák 425 728 0
12 Saját tőke 107 200 0
Források összesen 4 683 714 2 714