Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

30. kolovoza 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 431 861 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 347 900 289
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 646 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 267 254 289
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 19 509 905
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 22 458 727
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 458 727
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 695 654 97
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 3 348 375
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 692 306 −261
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 −16
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 35 146 −822
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 835 533 74
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 614 240 514
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 221 293 −440
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 398 0
9 Ostala imovina 272 254 1 442
Ukupno imovina 4 683 714 2 714
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 250 754 1 600
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 873 150 36 287
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 318 399 19 218
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 554 736 17 067
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 15 3
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 5 897 265
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 415 267 −35 592
  5.1 Opća država 278 115 −37 879
  5.2 Ostale obveze 137 152 2 287
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 260 941 −685
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 228 549
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 350 −211
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 350 −211
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 798 0
10 Ostale obveze 266 400 501
11 Računi revalorizacije 425 728 0
12 Kapital i pričuve 107 200 0
Ukupno obveze 4 683 714 2 714