Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

30.8.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 431 861 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 347 900 289
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 646 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 267 254 289
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 19 509 905
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 458 727
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 458 727
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 695 654 97
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 3 348 375
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 692 306 −261
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −16
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 35 146 −822
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 835 533 74
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 614 240 514
  7.2 Muut arvopaperit 221 293 −440
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 398 0
9 Muut saamiset 272 254 1 442
Vastaavaa yhteensä 4 683 714 2 714
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 250 754 1 600
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 873 150 36 287
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 318 399 19 218
  2.2 Talletusmahdollisuus 554 736 17 067
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 15 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 897 265
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 415 267 −35 592
  5.1 Julkisyhteisöt 278 115 −37 879
  5.2 Muut 137 152 2 287
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 260 941 −685
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 228 549
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 350 −211
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 350 −211
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 798 0
10 Muut velat 266 400 501
11 Arvonmuutostilit 425 728 0
12 Pääoma ja rahastot 107 200 0
Vastattavaa yhteensä 4 683 714 2 714