Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

30. august 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 431 861 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 347 900 289
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 646 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 267 254 289
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 19 509 905
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 458 727
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 458 727
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 695 654 97
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 3 348 375
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 692 306 −261
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −16
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 146 −822
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 835 533 74
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 614 240 514
  7.2 Muud väärtpaberid 221 293 −440
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 398 0
9 Muud varad 272 254 1 442
Varad kokku 4 683 714 2 714
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 250 754 1 600
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 873 150 36 287
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 318 399 19 218
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 554 736 17 067
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 15 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 897 265
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 415 267 −35 592
  5.1 Valitsussektor 278 115 −37 879
  5.2 Muud kohustused 137 152 2 287
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 260 941 −685
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 228 549
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 350 −211
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 350 −211
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 798 0
10 Muud kohustused 266 400 501
11 Ümberhindluskontod 425 728 0
12 Kapital ja reservid 107 200 0
Kohustused kokku 4 683 714 2 714