Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

2 august 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 431 855 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 347 702 664
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 579 −25
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 267 123 690
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 18 752 −1 724
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 20 034 338
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 20 034 338
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 696 196 637
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 3 601 689
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 692 567 −70
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 28 19
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 42 254 3 554
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 832 484 −10 879
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 610 542 −7 371
  7.2 Alte titluri de valoare 221 942 −3 508
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 398 0
9 Alte active 266 504 874
Total active 4 679 180 −6 536
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 252 411 5 273
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 916 333 67 641
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 349 516 42 168
  2.2 Facilitatea de depozit 566 804 25 479
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 12 −5
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 4 522 762
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 380 220 −83 439
  5.1 Administrație publică 245 440 −84 178
  5.2 Alte pasive 134 780 739
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 247 032 1 215
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 405 103
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 10 465 −904
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 10 465 −904
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 798 0
10 Alte pasive 268 068 2 812
11 Conturi de reevaluare 425 728 0
12 Capital și rezerve 107 199 0
Total pasive 4 679 180 −6 536