Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

2 ta' Awissu 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 431,855 1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 347,702 664
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 80,579 −25
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 267,123 690
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 18,752 −1,724
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 20,034 338
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 20,034 338
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 696,196 637
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 3,601 689
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 692,567 −70
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 28 19
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 42,254 3,554
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,832,484 −10,879
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,610,542 −7,371
  7.2 Titoli oħra 221,942 −3,508
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,398 0
9 Assi oħra 266,504 874
Attiv totali 4,679,180 −6,536
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,252,411 5,273
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,916,333 67,641
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,349,516 42,168
  2.2 Faċilità tad-depożitu 566,804 25,479
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 12 −5
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 4,522 762
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 380,220 −83,439
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 245,440 −84,178
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 134,780 739
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 247,032 1,215
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,405 103
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,465 −904
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,465 −904
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,798 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 268,068 2,812
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 425,728 0
12 Kapital u riżervi 107,199 0
Passiv totali 4,679,180 −6,536