Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2019. augusztus 2.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 431 855 1
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 347 702 664
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 579 −25
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 267 123 690
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 18 752 −1 724
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 20 034 338
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 20 034 338
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 696 196 637
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 3 601 689
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 692 567 −70
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 28 19
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 42 254 3 554
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 832 484 −10 879
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 610 542 −7 371
  7.2 Egyéb értékpapír 221 942 −3 508
8 Euróban denominált államadósság 23 398 0
9 Egyéb eszközök 266 504 874
Eszközök összesen 4 679 180 −6 536
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 252 411 5 273
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 916 333 67 641
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 349 516 42 168
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 566 804 25 479
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 12 −5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 4 522 762
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 380 220 −83 439
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 245 440 −84 178
  5.2 Egyéb kötelezettségek 134 780 739
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 247 032 1 215
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 405 103
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 465 −904
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 465 −904
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 798 0
10 Egyéb források 268 068 2 812
11 Átértékelési számlák 425 728 0
12 Saját tőke 107 199 0
Források összesen 4 679 180 −6 536