Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

2. kolovoza 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 431 855 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 347 702 664
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 579 −25
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 267 123 690
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 18 752 −1 724
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 20 034 338
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 034 338
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 696 196 637
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 3 601 689
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 692 567 −70
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 28 19
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 42 254 3 554
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 832 484 −10 879
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 610 542 −7 371
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 221 942 −3 508
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 398 0
9 Ostala imovina 266 504 874
Ukupno imovina 4 679 180 −6 536
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 252 411 5 273
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 916 333 67 641
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 349 516 42 168
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 566 804 25 479
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 12 −5
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 4 522 762
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 380 220 −83 439
  5.1 Opća država 245 440 −84 178
  5.2 Ostale obveze 134 780 739
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 247 032 1 215
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 405 103
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 465 −904
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 465 −904
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 798 0
10 Ostale obveze 268 068 2 812
11 Računi revalorizacije 425 728 0
12 Kapital i pričuve 107 199 0
Ukupno obveze 4 679 180 −6 536