Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

2.8.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 431 855 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 347 702 664
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 579 −25
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 267 123 690
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 18 752 −1 724
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 034 338
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 034 338
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 696 196 637
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 3 601 689
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 692 567 −70
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 28 19
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 42 254 3 554
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 832 484 −10 879
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 610 542 −7 371
  7.2 Muut arvopaperit 221 942 −3 508
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 398 0
9 Muut saamiset 266 504 874
Vastaavaa yhteensä 4 679 180 −6 536
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 252 411 5 273
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 916 333 67 641
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 349 516 42 168
  2.2 Talletusmahdollisuus 566 804 25 479
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 12 −5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 522 762
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 380 220 −83 439
  5.1 Julkisyhteisöt 245 440 −84 178
  5.2 Muut 134 780 739
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 247 032 1 215
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 405 103
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 465 −904
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 465 −904
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 798 0
10 Muut velat 268 068 2 812
11 Arvonmuutostilit 425 728 0
12 Pääoma ja rahastot 107 199 0
Vastattavaa yhteensä 4 679 180 −6 536