Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

2. august 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 431 855 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 347 702 664
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 579 −25
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 267 123 690
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 18 752 −1 724
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 034 338
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 034 338
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 696 196 637
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 3 601 689
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 692 567 −70
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 28 19
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 42 254 3 554
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 832 484 −10 879
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 610 542 −7 371
  7.2 Muud väärtpaberid 221 942 −3 508
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 398 0
9 Muud varad 266 504 874
Varad kokku 4 679 180 −6 536
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 252 411 5 273
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 916 333 67 641
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 349 516 42 168
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 566 804 25 479
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 12 −5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 522 762
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 380 220 −83 439
  5.1 Valitsussektor 245 440 −84 178
  5.2 Muud kohustused 134 780 739
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 247 032 1 215
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 405 103
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 10 465 −904
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 10 465 −904
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 798 0
10 Muud kohustused 268 068 2 812
11 Ümberhindluskontod 425 728 0
12 Kapital ja reservid 107 199 0
Kohustused kokku 4 679 180 −6 536