Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

31 mai 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 402 095 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 344 839 −763
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 623 60
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 264 216 −823
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 19 194 −862
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 18 313 −1 123
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 18 313 −1 123
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 724 931 1 388
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 6 128 1 207
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 718 682 80
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 120 101
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 37 562 −1 662
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 858 530 −5 470
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 628 857 −5 472
  7.2 Alte titluri de valoare 229 673 3
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 910 0
9 Alte active 256 586 1 837
Total active 4 685 961 −6 655
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 231 167 6 234
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 2 014 529 47 230
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 388 545 −7 440
  2.2 Facilitatea de depozit 625 984 54 675
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 −5
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 146 −54
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 364 693 −63 428
  5.1 Administrație publică 239 659 −62 108
  5.2 Alte pasive 125 034 −1 320
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 234 818 8 903
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 6 538 −1 693
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 709 −197
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 709 −197
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 459 0
10 Alte pasive 254 361 −3 651
11 Conturi de reevaluare 397 340 0
12 Capital și rezerve 107 200 0
Total pasive 4 685 961 −6 655