Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

31 ta' Mejju 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 402,095 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 344,839 −763
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 80,623 60
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 264,216 −823
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 19,194 −862
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 18,313 −1,123
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 18,313 −1,123
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 724,931 1,388
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 6,128 1,207
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 718,682 80
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 120 101
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 37,562 −1,662
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,858,530 −5,470
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,628,857 −5,472
  7.2 Titoli oħra 229,673 3
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,910 0
9 Assi oħra 256,586 1,837
Attiv totali 4,685,961 −6,655
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,231,167 6,234
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 2,014,529 47,230
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,388,545 −7,440
  2.2 Faċilità tad-depożitu 625,984 54,675
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 −5
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 6,146 −54
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 364,693 −63,428
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 239,659 −62,108
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 125,034 −1,320
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 234,818 8,903
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 6,538 −1,693
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 11,709 −197
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 11,709 −197
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 57,459 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 254,361 −3,651
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 397,340 0
12 Kapital u riżervi 107,200 0
Passiv totali 4,685,961 −6,655