Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása

2019. május 31.
Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 402 095 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 344 839 −763
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 623 60
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 264 216 −823
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 19 194 −862
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 18 313 −1 123
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 18 313 −1 123
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 724 931 1 388
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 6 128 1 207
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 718 682 80
  5.3 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 120 101
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 37 562 −1 662
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 858 530 −5 470
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapírok 2 628 857 −5 472
  7.2 Egyéb értékpapír 229 673 3
8 Euróban denominált államadósság 23 910 0
9 Egyéb eszközök 256 586 1 837
Eszközök összesen 4 685 961 −6 655
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 231 167 6 234
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 2 014 529 47 230
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 388 545 −7 440
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 625 984 54 675
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós műveletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −5
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 6 146 −54
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 364 693 −63 428
  5.1 Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek 239 659 −62 108
  5.2 Egyéb kötelezettségek 125 034 −1 320
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 234 818 8 903
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 6 538 −1 693
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 709 −197
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 11 709 −197
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 57 459 0
10 Egyéb források 254 361 −3 651
11 Átértékelési számlák 397 340 0
12 Saját tőke 107 200 0
Források összesen 4 685 961 −6 655