Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

31. svibnja 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 402 095 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 344 839 −763
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 623 60
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 264 216 −823
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 19 194 −862
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 18 313 −1 123
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 313 −1 123
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 724 931 1 388
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 6 128 1 207
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 718 682 80
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 120 101
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 37 562 −1 662
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 858 530 −5 470
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 628 857 −5 472
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 229 673 3
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 910 0
9 Ostala imovina 256 586 1 837
Ukupno imovina 4 685 961 −6 655
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 231 167 6 234
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 2 014 529 47 230
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 388 545 −7 440
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 625 984 54 675
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 −5
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 146 −54
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 364 693 −63 428
  5.1 Opća država 239 659 −62 108
  5.2 Ostale obveze 125 034 −1 320
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 234 818 8 903
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 538 −1 693
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 709 −197
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 709 −197
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 459 0
10 Ostale obveze 254 361 −3 651
11 Računi revalorizacije 397 340 0
12 Kapital i pričuve 107 200 0
Ukupno obveze 4 685 961 −6 655