Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

31.5.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 402 095 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 344 839 −763
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 623 60
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 264 216 −823
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 19 194 −862
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 313 −1 123
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 313 −1 123
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 724 931 1 388
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 6 128 1 207
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 718 682 80
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 120 101
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 562 −1 662
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 858 530 −5 470
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 628 857 −5 472
  7.2 Muut arvopaperit 229 673 3
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 910 0
9 Muut saamiset 256 586 1 837
Vastaavaa yhteensä 4 685 961 −6 655
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 231 167 6 234
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 2 014 529 47 230
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 388 545 −7 440
  2.2 Talletusmahdollisuus 625 984 54 675
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 146 −54
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 364 693 −63 428
  5.1 Julkisyhteisöt 239 659 −62 108
  5.2 Muut 125 034 −1 320
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 234 818 8 903
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 538 −1 693
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 709 −197
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 709 −197
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 459 0
10 Muut velat 254 361 −3 651
11 Arvonmuutostilit 397 340 0
12 Pääoma ja rahastot 107 200 0
Vastattavaa yhteensä 4 685 961 −6 655