Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

31. mai 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 402 095 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 344 839 −763
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 623 60
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 264 216 −823
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 19 194 −862
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 313 −1 123
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 313 −1 123
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 724 931 1 388
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 6 128 1 207
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 718 682 80
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 120 101
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 562 −1 662
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 858 530 −5 470
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 628 857 −5 472
  7.2 Muud väärtpaberid 229 673 3
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 910 0
9 Muud varad 256 586 1 837
Varad kokku 4 685 961 −6 655
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 231 167 6 234
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 014 529 47 230
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 388 545 −7 440
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 625 984 54 675
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 146 −54
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 364 693 −63 428
  5.1 Valitsussektor 239 659 −62 108
  5.2 Muud kohustused 125 034 −1 320
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 234 818 8 903
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 538 −1 693
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 709 −197
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 709 −197
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 459 0
10 Muud kohustused 254 361 −3 651
11 Ümberhindluskontod 397 340 0
12 Kapital ja reservid 107 200 0
Kohustused kokku 4 685 961 −6 655