Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

17 mai 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 402 095 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 344 458 309
  2.1 Creanțe asupra FMI 80 567 6
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 263 891 304
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 18 619 −653
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 585 −1 860
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 585 −1 860
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 724 001 5
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 5 399 5
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 718 602 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 36 669 −2 824
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 862 052 2 539
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 631 216 3 164
  7.2 Alte titluri de valoare 230 836 −626
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 910 0
9 Alte active 256 477 1 972
Total active 4 684 866 −511
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 225 368 −1 278
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 986 716 −54 515
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 393 651 −42 290
  2.2 Facilitatea de depozit 593 064 −12 225
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 4 893 −350
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 389 371 60 954
  5.1 Administrație publică 264 048 57 215
  5.2 Alte pasive 125 323 3 739
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 240 537 −2 195
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 6 790 111
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 11 413 −1 167
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 11 413 −1 167
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 459 0
10 Alte pasive 257 776 −2 083
11 Conturi de reevaluare 397 340 0
12 Capital și rezerve 107 200 11
Total pasive 4 684 866 −511