Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

17 ta' Mejju 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 402,095 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 344,458 309
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 80,567 6
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 263,891 304
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 18,619 −653
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 16,585 −1,860
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 16,585 −1,860
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 724,001 5
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 5,399 5
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 718,602 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 0 0
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 36,669 −2,824
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,862,052 2,539
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,631,216 3,164
  7.2 Titoli oħra 230,836 −626
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,910 0
9 Assi oħra 256,477 1,972
Attiv totali 4,684,866 −511
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,225,368 −1,278
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,986,716 −54,515
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,393,651 −42,290
  2.2 Faċilità tad-depożitu 593,064 −12,225
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 4,893 −350
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 389,371 60,954
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 264,048 57,215
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 125,323 3,739
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 240,537 −2,195
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 6,790 111
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 11,413 −1,167
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 11,413 −1,167
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 57,459 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 257,776 −2,083
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 397,340 0
12 Kapital u riżervi 107,200 11
Passiv totali 4,684,866 −511