Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2019 05 17
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 402 095 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 344 458 309
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 567 6
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 263 891 304
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 18 619 −653
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 585 −1 860
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 585 −1 860
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 724 001 5
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 5 399 5
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 718 602 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 36 669 −2 824
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 862 052 2 539
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 631 216 3 164
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 230 836 −626
8 Valdžios skola eurais 23 910 0
9 Kitas turtas 256 477 1 972
Visas turtas 4 684 866 −511
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 225 368 −1 278
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 986 716 −54 515
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 393 651 −42 290
  2.2 Indėlių galimybė 593 064 −12 225
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 893 −350
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 389 371 60 954
  5.1 Valdžiai 264 048 57 215
  5.2 Kiti įsipareigojimai 125 323 3 739
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 240 537 −2 195
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 790 111
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 413 −1 167
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 413 −1 167
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 57 459 0
10 Kiti įsipareigojimai 257 776 −2 083
11 Perkainojimo sąskaitos 397 340 0
12 Kapitalas ir rezervai 107 200 11
Visi įsipareigojimai 4 684 866 −511