Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

17. svibnja 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 402 095 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 344 458 309
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 80 567 6
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 263 891 304
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 18 619 −653
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 585 −1 860
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 585 −1 860
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 724 001 5
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 5 399 5
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 718 602 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 36 669 −2 824
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 862 052 2 539
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 631 216 3 164
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 230 836 −626
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 910 0
9 Ostala imovina 256 477 1 972
Ukupno imovina 4 684 866 −511
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 225 368 −1 278
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 986 716 −54 515
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 393 651 −42 290
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 593 064 −12 225
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 4 893 −350
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 389 371 60 954
  5.1 Opća država 264 048 57 215
  5.2 Ostale obveze 125 323 3 739
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 240 537 −2 195
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 790 111
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 413 −1 167
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 11 413 −1 167
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 57 459 0
10 Ostale obveze 257 776 −2 083
11 Računi revalorizacije 397 340 0
12 Kapital i pričuve 107 200 11
Ukupno obveze 4 684 866 −511