Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

17.5.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 402 095 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 344 458 309
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 80 567 6
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 263 891 304
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 18 619 −653
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 585 −1 860
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 585 −1 860
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 724 001 5
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 5 399 5
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 718 602 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 36 669 −2 824
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 862 052 2 539
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 631 216 3 164
  7.2 Muut arvopaperit 230 836 −626
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 910 0
9 Muut saamiset 256 477 1 972
Vastaavaa yhteensä 4 684 866 −511
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 225 368 −1 278
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 986 716 −54 515
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 393 651 −42 290
  2.2 Talletusmahdollisuus 593 064 −12 225
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 893 −350
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 389 371 60 954
  5.1 Julkisyhteisöt 264 048 57 215
  5.2 Muut 125 323 3 739
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 240 537 −2 195
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 6 790 111
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 413 −1 167
  8.1 Talletukset ja muut velat 11 413 −1 167
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 57 459 0
10 Muut velat 257 776 −2 083
11 Arvonmuutostilit 397 340 0
12 Pääoma ja rahastot 107 200 11
Vastattavaa yhteensä 4 684 866 −511