Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

17. mai 2019
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 402 095 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 344 458 309
  2.1 Nõuded IMFi vastu 80 567 6
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 263 891 304
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 18 619 −653
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 585 −1 860
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 585 −1 860
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 724 001 5
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 5 399 5
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 718 602 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 36 669 −2 824
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 2 862 052 2 539
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 2 631 216 3 164
  7.2 Muud väärtpaberid 230 836 −626
8 Valitsussektori võlg eurodes 23 910 0
9 Muud varad 256 477 1 972
Varad kokku 4 684 866 −511
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 225 368 −1 278
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 986 716 −54 515
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 1 393 651 −42 290
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 593 064 −12 225
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 893 −350
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 389 371 60 954
  5.1 Valitsussektor 264 048 57 215
  5.2 Muud kohustused 125 323 3 739
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 240 537 −2 195
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 6 790 111
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 11 413 −1 167
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 11 413 −1 167
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 459 0
10 Muud kohustused 257 776 −2 083
11 Ümberhindluskontod 397 340 0
12 Kapital ja reservid 107 200 11
Kohustused kokku 4 684 866 −511