Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

15 martie 2019
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 389 772 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 329 344 824
  2.1 Creanțe asupra FMI 76 901 −1
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 252 443 825
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 19 497 −1 490
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 19 736 −3 841
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 19 736 −3 841
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 728 715 225
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 6 093 323
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 722 621 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 −99
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 36 117 −1 569
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 2 878 069 −5 061
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 2 639 074 −4 084
  7.2 Alte titluri de valoare 238 995 −977
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 23 897 0
9 Alte active 255 441 176
Total active 4 680 588 −10 737
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 213 299 −294
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 1 994 994 −49 617
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 1 403 450 −9 312
  2.2 Facilitatea de depozit 591 502 −40 305
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 43 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 6 748 −2 827
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 398 713 49 575
  5.1 Administrație publică 272 307 52 908
  5.2 Alte pasive 126 406 −3 333
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 255 506 −6 671
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 605 −1 331
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 10 092 243
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 10 092 243
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 510 0
10 Alte pasive 256 858 −1 110
11 Conturi de reevaluare 376 057 0
12 Capital și rezerve 106 205 1 294
Total pasive 4 680 588 −10 737