Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

15 ta' Marzu 2019
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 389,772 0
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 329,344 824
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 76,901 −1
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 252,443 825
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 19,497 −1,490
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 19,736 −3,841
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 19,736 −3,841
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 728,715 225
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 6,093 323
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 722,621 0
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 1 −99
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 36,117 −1,569
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 2,878,069 −5,061
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 2,639,074 −4,084
  7.2 Titoli oħra 238,995 −977
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 23,897 0
9 Assi oħra 255,441 176
Attiv totali 4,680,588 −10,737
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,213,299 −294
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 1,994,994 −49,617
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 1,403,450 −9,312
  2.2 Faċilità tad-depożitu 591,502 −40,305
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 43 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 6,748 −2,827
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 398,713 49,575
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 272,307 52,908
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 126,406 −3,333
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 255,506 −6,671
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 5,605 −1,331
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 10,092 243
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 10,092 243
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 56,510 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 256,858 −1,110
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 376,057 0
12 Kapital u riżervi 106,205 1,294
Passiv totali 4,680,588 −10,737