Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

15. ožujka 2019.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 389 772 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 329 344 824
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 76 901 −1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 252 443 825
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 19 497 −1 490
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 19 736 −3 841
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 736 −3 841
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 728 715 225
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 6 093 323
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 722 621 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 1 −99
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 36 117 −1 569
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 2 878 069 −5 061
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 2 639 074 −4 084
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 238 995 −977
8 Dug opće države nominiran u eurima 23 897 0
9 Ostala imovina 255 441 176
Ukupno imovina 4 680 588 −10 737
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 213 299 −294
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 994 994 −49 617
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 1 403 450 −9 312
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 591 502 −40 305
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 43 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 6 748 −2 827
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 398 713 49 575
  5.1 Opća država 272 307 52 908
  5.2 Ostale obveze 126 406 −3 333
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 255 506 −6 671
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 605 −1 331
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 092 243
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 10 092 243
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 510 0
10 Ostale obveze 256 858 −1 110
11 Računi revalorizacije 376 057 0
12 Kapital i pričuve 106 205 1 294
Ukupno obveze 4 680 588 −10 737