Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

15.3.2019
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 389 772 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 329 344 824
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 76 901 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 252 443 825
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 19 497 −1 490
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 19 736 −3 841
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 19 736 −3 841
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 728 715 225
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 6 093 323
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 722 621 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 1 −99
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 36 117 −1 569
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 2 878 069 −5 061
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 2 639 074 −4 084
  7.2 Muut arvopaperit 238 995 −977
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 23 897 0
9 Muut saamiset 255 441 176
Vastaavaa yhteensä 4 680 588 −10 737
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 213 299 −294
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 994 994 −49 617
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 1 403 450 −9 312
  2.2 Talletusmahdollisuus 591 502 −40 305
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 43 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 6 748 −2 827
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 398 713 49 575
  5.1 Julkisyhteisöt 272 307 52 908
  5.2 Muut 126 406 −3 333
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 255 506 −6 671
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 5 605 −1 331
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 092 243
  8.1 Talletukset ja muut velat 10 092 243
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 510 0
10 Muut velat 256 858 −1 110
11 Arvonmuutostilit 376 057 0
12 Pääoma ja rahastot 106 205 1 294
Vastattavaa yhteensä 4 680 588 −10 737